ภาพกิจกรรม
ที่นี้แม่จวาง..23 สิงหาคม 2562 จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และวันอาเซียน
โรงเรียนบ้านแม่จวางนำโดยนายสิทธิพร ปุญญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จวางพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและวันอาเซียน โรงเรียนบ้านแม่จวาง กระจำปี 2562 โดยในการงานมีการจัดกิจกรรมเข้าฐานความรู้เกี่ยวกับวันอาเซียน และการทดลองวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการประกวดชุดอาเซียน การประกวดชุดรีไซเคิลที่ทำขึ้นโดยนักเรียนในแต่ละระดับชั้น และการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์และวันอาเซียน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,21:02   อ่าน 789 ครั้ง