ภาพกิจกรรม
กีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านแม่จวาง ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านแม่จวาง ได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 "แม่จวางเกมส์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จวาง รู้จักแพ้ ชนะ โดยใช้กิจกรรมกีฬา 
ในทั้งนี้ ได้มีการจัดการแข่งขัน กรีฑา ฟุตบอล วอลเลย์บอล และกีฬาประเภทอื่นๆอีกมากมาย ร่วมทั้ง การประกวดขบวนพาเหรด การประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ในการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลายภาคส่วน ร่วมถึง ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านแม่จวาง ที่ร่วมกันสร้างกิจกรรมในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

smileysmileysmileysmileysmileyโพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2562,09:11   อ่าน 1313 ครั้ง