ภาพกิจกรรม
วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่จวาง จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563
โรงเรียนบ้านแม่จวางนำโดยนายสิทธิพร ปุญญพันธุ์ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูบุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และวันปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยมีการแจกจับฉลากของขวัญ และแจกของรางวัลพิเศษให้กับนักเรียนทุกคน ในการนี้โรงเรียนบ้านแม่จวางได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทุกฝ่าย ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จวางและเยาวชนในพื้นที่ ให้รู้จักสิทธิของเยาวชน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและสังคม
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2563,17:29   อ่าน 531 ครั้ง