ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านแม่จวาง เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านแม่จวาง เข้าร่วมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 2 รายการ

________________________________________________________________________________________________________

1. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6  
    นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน เด็กหญิงณิชานันท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    ครูผู้ฝึกซ้อม ครูปวีณา   ทนุชิต 

2. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3  
    นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน เด็กชายเอกวัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
    ครูผู้ฝึกซ้อม ครูจิรทีปต์  ธนินกุล

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


สรุปเหรียญรางวัล 


ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74.6 เงิน 29 1. เด็กชายเอกวัฒน์   -
 
1. นายจิรทีปต์  ธนินกุล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 21 1. เด็กหญิงณิชานันท์  -
 
1. นางสาวปวีณา   ทนุชิต
 
 

โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2562,21:09   อ่าน 390 ครั้ง