ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียน ในวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านแม่จวาง
 
เรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียน

อาคารพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อาคารอิงดอย)

ในวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านแม่จวาง 

________________________________________________________________
กำหนดการ

เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ
เวลา ๑๒.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหาร

__________________________________________________________________
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2562,11:32   อ่าน 418 ครั้ง