ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านแม่จวาง ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ใน 2 ระดับ
1. ระดับอนุบาล 2 (จำนวน 80 คน 2 ห้องเรียน)
    คุณสมบัติ 
     - อายุ ครบ 4 ปี บริบูรณ์ (เกิดพ.ศ. 2558 - ก่อน 16 พ.ค. 2559)
2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (จำนวน 80 คน 2 ห้องเรียน)
    คุณสมบัติ
     - อายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษาก่อนชั้นประถมศึกษา
———————————————————————————————————
หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. หลักฐานแสดงกรุ๊ปเลือด
3. สำเนาสูติบัตร
4. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน/บิดา/มารดา จำนวน อย่างละ 2 ฉบับ
———————————————————————————————————
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 091 857 1104
หรือทางเฟสบุ๊คเพจ @banmaejawangschool 
 
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2563,14:19   อ่าน 271 ครั้ง