ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยวิธีเฉพ
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านชัยมาลัยพานิช (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2561,13:52   อ่าน 609 ครั้ง