เอกสารภายในโรงเรียน
แนวปฏิบัติที่ดี”รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โดยใช้ On Doi Model เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผ่านกระบวนการการบริหารจัดการของวงจรเดมมิ่ง ”Deming Cycle”
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,10:31   อ่าน 424 ครั้ง