ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่นี่แม่จวาง..ด็กชายชนะพล แสนใจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ
เด็กชายชนะพล  แสนใจ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  ระดับประเทศ กิจกรรมการคัดลายมือ ป.1-3 โรงเรียนในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2561,15:46   อ่าน 121 ครั้ง