รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านแม่จวาง
213 หมู่ 8   ตำบลท่าสองยาง  อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
เบอร์โทรศัพท์ 091 857 1104
Email : 1063160268@pracharath.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :