เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลง มาร์ชโรงเรียนบ้านแม่จวาง
ผู้แต่ง ครูยุทธภูมิ  ปวงคำคง
ศิลปิน ครูอุดม - ครูปริยา
>>|>>|ดน|ตรี|>>|>>
 
พวกเราโรงเรียนบ้านแม่จวาง   
ตั้งอยู่กลางหุบเขาให้ความรู้
สรรสร้างคนเป็นคนดีน่าเชิดชู  
มีวินัยใฝ่เรียนคู่คุณธรรม
ถึงพวกเราเกิดมาอยู่บนดอย    
ไม่ท้อถอยการเรียนเร่งศึกษา
ครูอาจารย์สั่งสอนวิทยา  
พัฒนามอบความรู้ให้พวกเรา
เลือดม่วงเหลืองรวมใจสามัคคี  
สมศักดิ์ศรีลูกทูเลผู้เข้มแข็ง
แม้เหนื่อยกายแต่ใจไม่อ่อนแรง
เราจะแกร่งเราจะกล้าฝ่าฟันไป
>>|>>|ดน|ตรี|>>|>>
เลือดม่วงเหลืองรวมใจสามัคคี  
สมศักดิ์ศรีลูกทูเลผู้เข้มแข็ง
แม้เหนื่อยกายแต่ใจไม่อ่อนแรง
เราจะแกร่งเราจะกล้าฝ่าฟันไป
เด็กนักเรียนแม่จวางมารยาทดี 
รู้หน้าที่มีวินัยจิตอาสา
กตัญญูรู้คุณบิดามารดา
รู้รักษาตอบแทนคุณแผ่นดินไทย