ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 ก.พ. 66 นี้ นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จวาง อย่าลืมมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานสภานักเรียนกันน่ะครับ !!!! (อ่าน 71) 16 ก.พ. 66
ประกาศ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 104) 06 ก.พ. 66
กำหนดการปิดเรียน และเปิดเรียน ระหว่างช่วงเทศกาลปีใหม่ (อ่าน 131) 30 ธ.ค. 65
เรียนเชิญร่วมงานวันเด็ก ในวัน ศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านแม่จวาง (อ่าน 133) 28 ธ.ค. 65
กำหนดการปิด-เปิดสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 277) 05 ต.ค. 65
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 763) 10 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่จวาง เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และ เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 1013) 23 มี.ค. 65
ในวันพุธ ที่ 23 ก.พ. 65 นี้ อ.2-ป.5 อย่าลืมมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานสภานักเรียนกันนะครับ!!!!!! (อ่าน 3854) 21 ก.พ. 65
ปฏิทินรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3782) 28 ม.ค. 65
คำขวัญวันครู โรงเรียนบ้านบ้านแม่จวาง ประจำปี 2565 “อุดมการณ์เลิศล้ำ ชี้นำความรู้ ควบคู่ปัญญา ลือค่าทั่วถิ่นไกล” #เรือจ้างลุ่มน้ำเมย (อ่าน 3917) 16 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่จวาง เรื่องรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ on-hand ในวันที่ 1-17 ธันวาคม 64 (อ่าน 3764) 06 ธ.ค. 64
ประกาศ ให้นักเรียนรับ-ส่งใบงาน รับเงินชดเชยอาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียน ในวันพฤหัสฯ ที่ 2 ธันวาคม 64 (อ่าน 3711) 28 พ.ย. 64
ประกาศเพิ่มเติม รูปแบบการเรียนการสอน On-hand ตั้งแต่วันที่ 14-30 พ.ย. 64 และงดรับส่งใบงานในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง (อ่าน 3732) 12 พ.ย. 64
ในวันศุกร์ ที่ 5 พ.ย. 64 ประกาศให้นักเรียนมารับใบงาน และเงินค่าอาหารกลางวันตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (อ่าน 3743) 04 พ.ย. 64
โรงเรียนบ้านแม่จวาง แจ้งกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ON - HAND (รับใบงาน) ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 3650) 29 ต.ค. 64
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจากโรงเรียนบ้านแม่จวาง โครงการเลี้ยงไข่ไก่ในโรงเรียนพระราชดำริฯ (อ่าน 3719) 26 ต.ค. 64
ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จวาง ผู้ที่มีอายุ ตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป ไปรับรับซีนป้องกันโควิด 19 กันทุกคน (อ่าน 3644) 06 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่จวาง.. ให้นักเรียนทุกคน มารับ-ส่งใบงาน (เก่า-ใหม่) รับหาเสริมนมเงินชดเชยอาหารกลางวัน และรับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ในวันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา13.00น. เป็นต้นไป (อ่าน 3837) 28 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับเงินเยียวยา 2000 บาท และ เงินชดเชยอาหารกลางวัน ในวันศุกร์ ที่ 10 ก.ย. 64 (อ่าน 3811) 07 ก.ย. 64
โรงเรียนบ้านแม่จวาง ชนะเลิศ 2 รายการ ในการแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะภาษาไทยในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อ่าน 3631) 31 ส.ค. 64
แนวปฏิบัติโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 2000 บาท (อ่าน 3820) 11 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่จวาง (เพิ่มเติม) ขยายรูปแบบการเรียน ON-HAND ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 64 เป็นต้นไป หรือว่าจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง (อ่าน 3641) 03 ส.ค. 64
ประกาศขยายเวลาการเรียน On-hand ต่อ ตั้งแต่วันที่ 2-6 ส.ค. 64 และนักเรียนมารับใบงาน นม เงินสนับสนุนอาหารกลางวันที่ 3 ส.ค. 64 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (อ่าน 3571) 30 ก.ค. 64
ประกาศต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ ON-HAND ต่ออีก 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 26-30 ก.ค. 64 (อ่าน 3593) 21 ก.ค. 64
ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ ON-HAND ตั้งแต่วันที่ 15-23 ก.ค. 64 (อ่าน 3576) 14 ก.ค. 64
เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่จวาง มั่นใจ “อ่านออก เขียนได้ ลายมืองาม” (อ่าน 3579) 13 ก.ค. 64
ประกาศเปิดเรียนปกติ (รูปแบบ ON-SITE) ในวันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2564 (อ่าน 3607) 23 มิ.ย. 64
ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน จาก ON-SITE เป็น ON-HAND (รับใบงานไปทำที่บ้าน) ตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน 64 (อ่าน 3691) 20 มิ.ย. 64
แม่จวาง พร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ขอความร่วมมือนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัด ในขณะอยู่ในสถานศึกษา (อ่าน 3592) 10 มิ.ย. 64
ประกาศ โรงเรียนบ้านแม่จวางเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/ 2564 จาก 1 มิ.ย. 64 เป็น 14 มิ.ย. 64 (อ่าน 3655) 25 พ.ค. 64
นายสิทธิพร ปุญญพันธ์ เข้าร่วมประชุม เสวนา ศึกษาดูงาน และ รับรางวัล ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ตากเขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (อ่าน 3723) 02 เม.ย. 64
ประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง และแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านแม่จวาง ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3869) 09 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชนพล แสนใจ ชั้นป.6 ได้รับคัดเลือก รางวัลสุดยอดเด็กดีแห่งปี เนื่องในวันเด็ก (อ่าน 3817) 23 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียน อ.2 - ป.5 มาใช้สิทธิเลือกประธานสภาฯ ในวันที่ 5 มี.ค.64 (อ่าน 3930) 18 ก.พ. 64
ปฎิทินประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3844) 08 ก.พ. 64
โรงเรียนบ้านแม่จวางกำหนดเปิดเรียนในวันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 3835) 24 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่จวาง เรื่องวัน เวลา การรับส่งใบงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จวาง (อ่าน 3828) 08 ม.ค. 64
โรงเรียนบ้านแม่จวาง ประกาศหยุดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 64 (อ่าน 6838) 02 ม.ค. 64
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานกีฬาสีภายใน 63 MJ SPORT DAY ในวันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563 (อ่าน 6900) 08 ธ.ค. 63
ยินดีต้อนรับพนักงานราชการใหม่ นางสาวรัชนีวรรณ ตาลาว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนบ้านแม่จวาง (อ่าน 6965) 02 ต.ค. 63
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านแม่จวาง ร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง ภายใต้โครงการ”ม่ว (อ่าน 7000) 11 ก.ย. 63
โรงเรียนบ้านแม่จวาง....ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (อ่าน 7162) 17 ส.ค. 63
New Normal.... โรงเรียนบ้านแม่จวาง (อ่าน 6995) 08 ก.ค. 63
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในการเปิดเรียน 1/63 (อ่าน 7013) 21 มิ.ย. 63
แนวทางสำหรับผู้ใช้บริการ หรือติดต่อราชการ โรงเรียนบ้านแม่จวาง ต้องใช้ “ไทยชนะ” เพื่อเข้า&ออก (อ่าน 7175) 19 มิ.ย. 63
แนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่จวางในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ( (อ่าน 6991) 01 พ.ค. 63
แนวทางการป้องกันไวรัสโคโรนา สำหรับเด็กวัยเรียน (อ่าน 7126) 05 มี.ค. 63
เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จวางทุกระดับชั้น มาใช้สิทธิเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปี 63 ในวันอังคา (อ่าน 7127) 18 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7102) 31 ม.ค. 63
เรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียน ในวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านแม่จวาง (อ่าน 7314) 26 ธ.ค. 62