ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่นี่แม่จวาง...วันที่ 17 ก.ค. 2561 ได้รับการติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน (อ่าน 3) 17 ก.ค. 61
ที่นี่แม่จวาง..เด็กหญิงสุรินทรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที (อ่าน 14) 10 ก.ค. 61
ที่นี่แม่จวาง..ด็กชายชนะพล แสนใจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ (อ่าน 16) 10 ก.ค. 61