ปฐมวัย

นายบรรเจิด สันแววดาว
ครูผู้ช่วย

นางสาวน้ำทิพย์ ล่อกา
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1