ปฐมวัย

นายบรรเจิด สันแววดาว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางรัชนีวรรณ ตาลาว
พนักงานราชการ

นางสาวกิ่งณัฎฐา ล่อกา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2