ปฐมวัย

นายบรรเจิด สันแววดาว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวน้ำทิพย์ ล่อกา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2