กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายยุทธภูมิ ปวงคำคง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์บัลลังค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0958190945
อีเมล์ : Sudaratpobanlang@gmail.com