ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านแม่จวาง
213 หมู่ 8   ตำบลท่าสองยาง  อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
เบอร์โทรศัพท์ 0939804150
Email : Komkai2014@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87/@17.575795,97.9575544,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x30dcb95e7af2d80f:0xc9560d75db555849!8m2!3d17.5757899!4d97.9597377?hl=th