กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวธารญา บุญภากรณ์กุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสุกันยา กัณทวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายจิรวัตน์ พัฒนาพาณิชย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1