กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุกันยา กัณทวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0931561120

นายจิรวัตน์ พัฒนาพาณิชย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1