ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารโรงเรียนสุจริต
eb1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 157.45 KB 48366
แผนปฏิบัติการโรงเรียน
่ส่วนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 23.97 KB 48530
่ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 56.14 KB 48368
่ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 36.61 KB 48430
่ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 48523
อื่นๆ
รับรองโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 35
ใบจัดตั้งโรงเรียนบ้านแม่จวาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.15 KB 48446
เบิกพาหนะ รร.บ้านแม่จวาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.4 KB 48542
เบิกพาหนะ สพป.ตาก เขต 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.37 KB 48263
ตัวอย่างโครงงานคุณธรรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 48296