ภาพกิจกรรม
ที่นี่แม่จวาง..ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนร่วมกันจัดอบรม
ที่นี่แม่จวาง..วันที่ 21-22 มิถุนายน  2561  ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากร  คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนร่วมกันจัดอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม  ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม
คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนสวดมนต์ไหว์พระ
นักเรียนทำกิจกรรม
นักเรียนทำกิจกรรม
ผลงานนักเรียน
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2561,16:18   อ่าน 150 ครั้ง