ภาพกิจกรรม
ที่นี่แม่จวาง...วันที่ 9 สิงหาคม 61 จัดอบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในสถานศึกษา
ที่นี่แม่จวาง...วันที่ 9 สิงหาคม 61  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดอบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในสถานศึกษาและการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิทยาการจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสองยาง และหน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลง ตำบลท่าสองยาง
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2561,08:19   อ่าน 191 ครั้ง