ภาพกิจกรรม
ที่นี่แม่จวาง...วันที่ 10 ส.ค.2561 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
ที่นี่แม่จวาง...วันที่ 10 ส.ค.2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะครู  ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่เ  อเทิดทูนพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเพื่อให้ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2561,09:03   อ่าน 187 ครั้ง