ภาพกิจกรรม
ที่นี่แม่จวาง...วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านแม่จวางร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่ตื่น เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ที่นี่แม่จวาง...วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2562  ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านแม่จวางร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่ตื่น เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด "ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านแม่จวาง-โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2562,12:40   อ่าน 308 ครั้ง