ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านแม่จวาง ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจและเครียมความพร้อมรับการ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ มหาชน)
ผู้อำนวยการสิทธิพร ปุญญพันธ์ พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านแม่จวาง ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจและเครียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) แก่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2562,18:24   อ่าน 189 ครั้ง