ภาพกิจกรรม
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่จวางจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่จวาง จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจ  ร่วมกันพัฒนา และ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโรงเรียน และคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านแม่จวางต่อไป....
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2562,13:35   อ่าน 164 ครั้ง