ภาพกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่จวาง ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม
โรงเรียนบ้านแม่จวาง นำโดยนายสิทธิพร ปุญญพันธ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านแม่จวาง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ของลูกเสือและยุวกาชาดโรงเรียนบ้านแม่จวาง ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2562    
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านแม่จวาง
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2562,18:07   อ่าน 767 ครั้ง