ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านแม่จวางได้จัดกิจกรรม พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563
เมื่อวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่จวางได้จัดกิจกรรม พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 โดยมีนายสิทธิพร ปุญญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จวางเป็นประธานในพิธี ในการนี้มียุวกาชาดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 183 คน พร้อมผู้นำยุวกาชาดโรงเรียนบ้านแม่จวางเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2563,10:01   อ่าน 152 ครั้ง