ภาพกิจกรรม
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 63 โรงเรียนบ้านแม่จวางได้จัดโครงการแม่จวางวัยใส ใส่ใจเพศศึกษาและยาเสพติด
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านแม่จวางได้จัดกิจกรรม "แม่นวางวัยใส" ใส่ใจเพศศึกษา และ ยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจาก
นาย โอภาส อินทุทรัพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง เป็นประธานในพิธีเปิด
ในการนี้ มีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ สถานีตำรวจภูธรแม่เมย ให้การอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2563,08:33   อ่าน 252 ครั้ง