ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 63 โรงเรียนบ้านแม่จวางได้จัดการเลือกตั้ง ประธานสภานักเรียน ประจำปี 63
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2562 ได้จัดการเลือกตั้ง ประธานสภาเรียน ประจำปี 2563 
โดยมีผู้ลงสมัคร ทั้งหมด 6 คน 
หมายเลข 1 ด.ญ.กระแต
หมายเลข 2 ด.ช.ชนะชัย
หมายเลข 3 ด.ญ.อารี
หมายเลย 4 ด.ช.ชนพล
หมายเลข 5 ด.ช.ศรชัย
หมายเลข 6 ด.ญ.กรรณิกา 
-----------------------------------------------

ผลการเลือก 
หมายเลย 4 ด.ช.ชนพล ได้คะแนนสูงสุด จึงได้รับเลือกให้เป็นประธานสภานักเรียนประจำปี 2563 
และ หมายเลข 2 ด.ช.ชนะชัย ได้คะแนนรองลงมา จึงได้เป็นรองประธานสภานักเรียนประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2563,17:27   อ่าน 166 ครั้ง