ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่จวางได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 11 มีนาคม 2563
โรงเรียนบ้านแม่จวาง นำโดย นายสิทธิพร ปุญญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จวาง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน
ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร และ ปัจฉิมนิเทศ แก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ระดับชั้น
มีผู้เข้ารับวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา จำนวน 65 คน ดังนี้
1. ระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 3 (บัณฑิตน้อย) จำนวน 39 คน
2. ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 26 คน 

----------------------------------------------------------------------------------------------
ขอให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาดังกล่างจงประสบความสำเร็จสืบไป

โรงเรียนบ้านแม่จวาง

Facebook Page :  https://m.facebook.com/banmaejawangschool/
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2563,15:32   อ่าน 327 ครั้ง