ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 กรกฎาคม 63 โรงเรียนบ้านแม่จวางรับการติดตามนิเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โรงเรียนบ้านแม่จวางรับการติดตามนิเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เพื่อความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนอย่างปลอดภัย
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2563,16:25   อ่าน 303 ครั้ง