ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 63 คณะสาธารณสุขติดตามนิเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่จวางรับการติดตามนิเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จากคณะ สาธารณสุข 
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2563,17:27   อ่าน 32 ครั้ง