ภาพกิจกรรม
16 ก.ค.2563 ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการดำเนินการการขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนฯ
ในวันที่ 16 ก.ค.2563 เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น.
ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการดำเนินการการขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนฯแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ผ่านระบบ Teleconference ทางเว็บไซต์ www.obectv.tv

------------------------------------------------------------
 
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2563,17:33   อ่าน 66 ครั้ง