ภาพกิจกรรม
คณะองค์การบริการส่วนจังหวัดตาก ตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอน (เครื่องเล่นสนาม)
ในวันที่ 21 ก.ค. 63 คณะองค์การบริการส่วนจังหวัดตาก 
ตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องเล่นสนาม) ประจำปีงบประมาณ 2563

----------------------------------

ในการนี้ โรงเรียนบ้านแม่จวาง กราบขอบพระคุณ ท่าน สจ.ฤกษ์ชัย จันทร์คำ
และคณะจากองค์การบริการส่วนจังหวัดตาก เป็นอย่างสูง


smileysmileysmiley
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2563,21:52   อ่าน 91 ครั้ง