ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านแม่จวาง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
นายสิทธิพร ปุญญพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จวาง พร้อมด้วยนายฐาปนพงศ์ อ่อนนุ่ม ข้าราชการครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Intergrity and Transparency Assessment online : ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2563,10:58   อ่าน 111 ครั้ง