ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และวันอาเซียนประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 25 สิงหาคม 2563... โรงเรียนบ้านแม่จวางนำโดยนายสิทธิพร ปุญญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และวันอาเซียนประจำปีการศึกษา 2563 ในงานมีกิจกรรมการเข้าฐานความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และอาเซียนในการบูรณาการร่วมกันของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม รวมถึงมีกิจกรรมการประกวดชุดรีไซเคิลและชุดอาเซียนของนักเรียนแต่ละระดับชั้น ตลอดจนการตอบคำถามและแจกของรางวัลมากมาย
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2563,13:03   อ่าน 514 ครั้ง