ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านแม่จวาง ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายสิทธิพร ปุญญพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จวาง พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จวาง ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ในการนี้โรงเรียนบ้านแม่จวางได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแม่ดีเด่นประจำปี กิจกรรมการประกวดแข่งขัน และการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณแม่ ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญู ตลอดจนสนับสนุนให้ครอบครัวมีความอบอุ่นผ่านกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่จวาง
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2563,13:18   อ่าน 52 ครั้ง