ภาพกิจกรรม
10–11 กันยายน 63 โรงเรียนบ้านแม่จวางร่วมทำกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
 
๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
ตักบาตรเติมบุญ...กิจกรรมดีๆที่แม่จวาง
นายสิทธิพร ปุญญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จวาง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่จวางร่วมทำกิจกรรมภายใต้
โครงการค่ายคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมที่ดี และเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองต่อไป

โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,20:12   อ่าน 25 ครั้ง