ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่จวาง จัดกิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุด พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ตอนโลกนิทาน ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสิทธิพร ปุญญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จวาง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ตอนโลกนิทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีกิจกรรมการเล่านิทาน การวาดภาพระบายสี และการประกวดแต่งกายตัวละคร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดจากแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด มีความรักการอ่าน และสนับสนุนให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก ผ่านกิจกรรมต่างๆ ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่จวาง
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2563,20:13   อ่าน 39 ครั้ง