ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 63 นายสิทธิพร ปุญญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จวาง เป็นประธานพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพ ฯ
        วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายสิทธิพร ปุญญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จวาง เป็นประธานพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปมอบให้นักเรียนปลูกในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน และมอบให้ราษฎรไปปลูกในโครงการอาหารชุมชนของหมู่บ้านแม่จวาง
        พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ สืบเนื่องจากโรงเรียนบ้านแม่จวาง ได้ขอรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อนำมาปลูกในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการอาหารชุมชน โดยมีราษฎรสมัครใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 80 ครัวเรือน
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2563,20:22   อ่าน 39 ครั้ง