ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 6 พ.ย. 63 ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี และคณะศรัทธาจากวัดนางสาว จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบขนม เสื้อผ้า ของใช้ ให้แก่นักเรียน
ในวันศุกร์ที่ 6 พ.ย. 63 โรงเรียนบ้านแม่จวาง กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี และคณะศรัทธาจากวัดนางสาว จากจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบขนม เสื้อผ้า ของใช้ ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนบ้านแม่จวาง


ในนามของโรงเรียนบ้านแม่จวางขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาเป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2563,20:14   อ่าน 79 ครั้ง