ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านแม่จวาง ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๒ เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ (กพด.) ประจำปี 2565
๑๐ กันยายน ๒๕๖๕
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จวาง
ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๒ เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2565,17:31   อ่าน 125 ครั้ง