ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านแม่จวาง ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 
โรงเรียนบ้านแม่จวาง ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreedment:PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณะกรรมการประเมินคือ นายสิทธิพร ปุญญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จวางเป็นประธาน และคณะกรรมการจากโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง คือ 
นางศิริรัตน์ คำแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวธนาวดี ใจคำ ครูชำนาญการพิเศษ 
พร้อมทั้งประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ประเมินครูอัตราจ้าง ประเมินพนักงานราชการ และนิเทศตรวจเยี่ยมชั้นเรียน
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2565,19:30   อ่าน 237 ครั้ง