ภาพกิจกรรม
ในหว่างวันที่ 18 - 21 กันยายน 2565 คุณครูฐาปนพงศ์ อ่อนนุ่ม โรงเรียนบ้านแม่จวาง เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ในการเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)ครู ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภาคเหนือ
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,21:11   อ่าน 114 ครั้ง