ภาพกิจกรรม
นายสิทธิพร ปุญญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จวาง เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการ กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2565 นายสิทธิพร ปุญญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จวาง
เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการ
กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี และ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2565 
ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อาคาร 4
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2565,18:04   อ่าน 85 ครั้ง