ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านแม่จวาง ดำเนินการจัดค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2566,19:35   อ่าน 54 ครั้ง