ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านแม่จวาง ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านแม่จวาง ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

โดยมี นางสาวธัญรดา สุขอ่วม ศึกษานิเทศก์ และ นายธาราวุฒิ ผาแสนเถิน นิติกร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามการจัดสอบ

โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2566,19:39   อ่าน 46 ครั้ง