ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านแม่จวาง จัดกิจกรรม “เสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านแม่จวาง จัดกิจกรรม “เสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา เลือกตั้งประธานสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2566  ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่จวาง 
เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างภาวะการเป็นผู้นำ และให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 สรุปผลการนับคะแนน จำนวนผู้มีสิทธิ์ 312 คน มาใช้สิทธิ์ 272 คน คิดเป็นร้อยละ 87 
เบอร์ 6 — 190 คะแนน
เบอร์ 1 — 26 คะแนน
เบอร์ 2 & เบอร์ 7 — 13 คะแนน 
เบอร์ 4 — 9 คะแนน
เบอร์ 3 & เบอร์ 5 — 5 คะแนน
**ไม่ประสงค์ลงคะแนน — 3 ใบ
***บัตรเสีย — 8 ใบ 
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2566,20:06   อ่าน 34 ครั้ง