ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จวาง เข้าร่วมงานนิทรรศการการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร “แต้มแสงดาวที่ปลายดอย” และ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.ตาก เขต 2 ณ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2566

นายสิทธิพร ปุญญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จวาง
เข้าร่วมงานนิทรรศการการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
“แต้มแสงดาวที่ปลายดอย”

และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายจากท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ณ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,15:28   อ่าน 53 ครั้ง