ผลงานนักเรียน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ
เด็กชายชนะพล แสนใจ
รายละเอียดผลงาน
กิจกรรมการคัดลายมือ ป.1-3 โรงเรียนในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2561,16:08   อ่าน 60 ครั้ง