ผลงานนักเรียน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เด็กชายชนะพล แสนใจ
รายละเอียดผลงาน
เด็กชายชนะพล  แสนใจ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  ประจำปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2561,16:21   อ่าน 136 ครั้ง